Moja Hotuba Bora kabisa Iliyowahi kutolewa ndani ya Bunge la JMT Ikizungumzia nyufa zilizopo kwenye Taifa letu,

Mheshimiwa Mwenyekiti, state, dola, ihakikishe inajiondoa kwenye shughuli za uendeshaji wa mambo ya kidini.  Ijiondoe kabisa. Kwa mfano kuna lawama … Continue reading Moja Hotuba Bora kabisa Iliyowahi kutolewa ndani ya Bunge la JMT Ikizungumzia nyufa zilizopo kwenye Taifa letu,