2 thoughts on “Tanzania cannot be allowed to be the new front for state-led Islamophobia”

Makala hii tumejikuta kwenye mtandao, na kwa umuhimu Wa maudhui yake imetulazimu kuichapisha kama ilivyo! The Prevention of Terrorism Act … Continue reading 2 thoughts on “Tanzania cannot be allowed to be the new front for state-led Islamophobia”

Moja Hotuba Bora kabisa Iliyowahi kutolewa ndani ya Bunge la JMT Ikizungumzia nyufa zilizopo kwenye Taifa letu,

Mheshimiwa Mwenyekiti, state, dola, ihakikishe inajiondoa kwenye shughuli za uendeshaji wa mambo ya kidini.  Ijiondoe kabisa. Kwa mfano kuna lawama … Continue reading Moja Hotuba Bora kabisa Iliyowahi kutolewa ndani ya Bunge la JMT Ikizungumzia nyufa zilizopo kwenye Taifa letu,