The ruling CCM party has a record of dismissing opposition in Zanzibar as “Islamist”. With tight elections on the horizon, this divisive rhetoric has been turned Up!!

Tanzania cannot be allowed to be the new front for state-led Islamophobia Posted on October 2, 2015 by Nathalie Arnold Koenings The ruling … Continue reading The ruling CCM party has a record of dismissing opposition in Zanzibar as “Islamist”. With tight elections on the horizon, this divisive rhetoric has been turned Up!!

2 thoughts on “Tanzania cannot be allowed to be the new front for state-led Islamophobia”

Makala hii tumejikuta kwenye mtandao, na kwa umuhimu Wa maudhui yake imetulazimu kuichapisha kama ilivyo! The Prevention of Terrorism Act … Continue reading 2 thoughts on “Tanzania cannot be allowed to be the new front for state-led Islamophobia”

Moja Hotuba Bora kabisa Iliyowahi kutolewa ndani ya Bunge la JMT Ikizungumzia nyufa zilizopo kwenye Taifa letu,

Mheshimiwa Mwenyekiti, state, dola, ihakikishe inajiondoa kwenye shughuli za uendeshaji wa mambo ya kidini.  Ijiondoe kabisa. Kwa mfano kuna lawama … Continue reading Moja Hotuba Bora kabisa Iliyowahi kutolewa ndani ya Bunge la JMT Ikizungumzia nyufa zilizopo kwenye Taifa letu,